cerita.

Hanya Sepuluh 90

Demi mata manusia, terkadang kita lupa bahawa Tuhan juga melihat.

© 2020 nizambakeri.com