cerita.

Hanya Sepuluh 69

Siapa berimu lesen agar berlaku buas, Ibrahim Ali? Ingat Tuhan.

© 2020 nizambakeri.com