cerita.

Hanya Sepuluh 66

Dari melaga tiga seteru; lebih baik baiki labumu, rakyat dibantu.

© 2020 nizambakeri.com