cerita.

Hanya Sepuluh 157

Tidakkah aneh, milik siapa nama Maha Pencipta ditentukan sang hamba?

© 2020 nizambakeri.com