cerita.

Hanya Sepuluh 10

Makin lusuh, kekuningan.

Makin rusuh, kerunsingan.

Bacalah, sebelum aksaranya lenyap.

© 2020 nizambakeri.com